Як стати членом ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка»?

  • Середа, 01 травня 2019
  • 1845 разів

Це питання радіоаматор може задати самому собі, а як дійсно це зробити? Нижче ми розповімо про процедурну частину відповіді.

Перед усім у новій редакції «Статуту ГО «КРС» записано наступне:

1.1 Громадська організація «Кременчуцька радіоаматорська спілка» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.  

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, та публічності.

Вступаючи в громадську організацію кожен майбутній її член має бути ознайомлений, і у подальшому знати основні положення (засади), на яких побудована основа громадської організації.

Це були основні параграфи «Статуту ГО «КРС».

Далі ознайомтеся із структурою громадської організації.

Робота організації здійснюється відповідно до «Статуту ГО «КРС», керівні органи – виборні. Органами керування ГО «КРС» є Конференція членів ГО «КРС», Рада ГО «КРС», Голова ГО «КРС».

Конференція є вищим органом ГО «КРС», який має право приймати рішення з усіх питань її діяльності, у т.ч. з тих, що передані нею до компетенції Ради ГО «КРС». Конференція скликається Радою ГО «КРС» і є уповноваженою, якщо на ній присутня половина членів ГО «КРС».

Рада ГО «КРС» є керівним органом на період між конференціями.

Голова Ради ГО «КРС» є Головою ГО «КРС».

Голова ГО «КРС» забезпечує оперативне керування справами, власністю та коштами ГО «КРС» в рамках, встановлених Статутом, Конференцією та Радою ГО «КРС» і у рамках своєї компетенції та повноважень, забезпечує виконання усіх її рішень.

Вибори здійснюються відкритим голосуванням на Конференції ГО «КРС» на строк - два роки. Відкритим голосуванням вибирається також Ревізійна комісія ГО «КРС».

Після ознайомлення зі статутними положеннями та визначенням для самого себе «Я буду членом ГО «КРС», кожен бажаючий радіоаматор повинен, за формою встановленого зразка, подати заяву про вступ на ім’я Голови ГО «КРС». Форма заяви додається.

Голові ГО «Кременчуцька
радіоаматорська спілка»
Ігнатову Г.С.
радіоаматора
UR1HHH
Комар Івана Петровича
39623 м. Кременчук
вул. Портова 21,кв 125
моб, 098 770-11-55

З А Я В А

 

Прошу Вас прийняти мене в Громадську організацію «Кременчуцька радіоаматорська спілка». Зобов’язуюсь брати участь в роботі ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка», виконувати вимоги Статуту ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка» та сплачувати щорічні внески.
Особисті дані вказані у Додатку 1 «Первинний реєстр членів ГС ВРЛ, які стоять на обліку в ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка».

__________________                                                                                     ______________

           (особистий підпис)                                                                                                  (дата)                       

 

 

 

Червоним кольором помічено дані, які необхідно записати особисто свої. Записати можна кульковою ручкою, але розбірливо. Це перший документ.

Другим документом є «Згода та дозвіл на обробку та використання персональних даних». Цей документ є документом для двох організацій:  ГО «КРС» і ГС «ВРЛ», членом якої Ви автоматично становитеся, вступивши в ГО «КРС». В тексті документа все доступно і зазначено для чого це потрібно. До речі, Ваш обліковий номер у ГО «КРС» є також обліковим номером у    ГС «ВРЛ», наприклад:

123 - U 16 – H,

 де: - 123 – порядковий індивідуальний членський номер;

       - U – статус юридичної громадської організації;

       - 16 – реєстраційний номер громадської організації у ГС «ВРЛ»;

       - H – суфікс позивних Полтавської області.

 

Президенту ГС «ВРЛ»

Зельдіну Ігорю Львовичу

 

Додаток 1

до заяви про вступ до ГС «ВРЛ»

ЗГОДА ТА ДОЗВІЛ

на обробку та використання персональних даних

 Я,  UR1HHH  Комар Іван Петрович, 39623 м. Кременчук, вул. Портова 21,кв 125, моб, 098 770-11-55, у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» No 2297-VI зі змінами та доповненнями підтверджую згоду на обробку моїх персональних даних, які     будуть внесені до внутрішнього обліку загального реєстру членів ГС «ВРЛ» – фізичних осіб в обсязі анкетних даних для здійснення статутних вимог Спілки, у тому числі для реалізації відносин у сфері користування радіочастотним ресурсом України,  адміністративно - правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, спортивних досягнень, та обліку членів ГС «ВРЛ» і даю дозвіл на використання необхідних відомостей з даних питань.

В разі зміни своїх персональних даних зобов’язуюся не пізніше двох місяців після змін надавати відповідні данні.

  

_______________________________________________________________

(особистий підпис заявника) (прізвище, ініціали)

 

___________________

 (дата)

Червоним кольором помічено дані, які необхідно записати особисто свої. Записати можна кульковою ручкою, але розбірливо.

Для формування «Первинного реєстра членів ГС «ВРЛ», які стоять на обліку в ГО «Кременчуцька радіоаматорська спілка», наприклад: 29.03.2019 р.»,  який разом із сумою членських внесків за черговий календарний рік перечисляється ГО «КРС» в ГС «ВРЛ», з метою спрощення обліку кількості членів у організації та зібраних членських внесків, розроблена спеціальна форма. Ця форма заповнюється у ГО «КРС» і електронною поштою направляється у ГС «ВРЛ» кожен рік.

 

Тому кожен повинен в пакеті документів під час вступу надати свої персональні дані:

- обліковий номер загального реєстра члена ГО «ВРЛ» (заповнюється після приймання);

- ПІБ;

- позивний сигнал (латинськими літерами);

- дата народження (число, місяць і рік);

- електронний адрес (E-mail);

- адрес проживання, телефон.

 

Це усі документи, які повинен підготувати радіоаматор і надати на ім’я Голови ГО «КРС» будь-яким зручним способом: поштою, електронною поштою або передати особисто, через знайомих тощо. На сайті є необхідні для цього адреси.

Приймання в члени ГО «КРС» проводиться згідно «Статуту…», п. 4.4, за письмовою заявою радіоаматора, Радою ГО «КРС», строк – протягом календарного місяця. Особі, яка вступила в громадську організацію видається Посвідчення ГО «КРС» та Свідоцтво члена ГС «ВРЛ». Усі документи іменні. Після сплати щорічних членських внесків у Посвідчення ГО «КРС» проставляється відмітка «сплачено» за відповідний рік. Посвідчення являється перепусткою на усі офіційні заходи ГО «КРС». Від сплати членських внесків звільняються інваліди першої і другої групи. Розмір щорічного членського внеску визначається рішенням ГС «ВРЛ».

Ласкаво просимо в ГО «КРС»!

 

Рада ГО «КРС»

01.05.2019 р.

Останнє редагування Вівторок, 07 травня 2019 06:46
Детальніше в цій категорії: « Керівництво Про клуб »